Vrtací vůz BWA-3

Hlavní technické údaje

 

hmotnost 2641 kg
pneumatiky plná guma
průměr kol 645 mm
disk kola 5.00 S-12-TGL 15651
převod pojezdu i=1:169,5
pojezdový motor 4,8 kW
pojezdová rychlost 3,5 km/hod

Systém vrtacího ramene

 

nejvyšší nastavení v ose vrtání 3590 mm
nejnižší nastavení v ose vrtání 530 mm
při dodržení paralelního vrtání 4100 mm
odvrtaná plocha 11,8 m
zdvih na opření lafety 800 mm
zdvih při tlaku vzduchu 0,5 MPa 2300 N
vrtací tyč (typ) Z 2550 KSW 109-7027/03
GZ 2550 KSW 109-7027/1

 

Hydraulický systém

 

druh oleje OHHM-46
max provozní tlak 13 MPa
max. provozní tlak pro pohyb lafet k opření o čelbu 3,0 MPa

 

Pneumatický systém

 

provozní tlak 0,4-0,7 MPa
spotřeba vzduchu při tlaku 0,5 MPa
-během vrtání (z kladiva BSHL 33 Z a pohon čerpadla naprázdno ) 8,56 m3
-při jízdě (2 motory LM 8B/2) 4,93 m3

 

Mazání tlakového vzduchu

prostředky mazání:

 

nádrž na přimazávání vzduchu 4 litry
mazací olej ON 3 (P8P)

 

Seřízení:
-ventil pro mazání kladky a pojezdu při běhu kladiv 40 kapek min.
-ventil pro pohon čerpadla a výrazně korunek při běhu naprázdno 5 kapek min.

Podmínky pro nasazení

  • Toto zařízení je určeno do prostředí bez nebezpečí výbuchu metanu a hořlavých prachů (dle ČSN 34 1410 čl. 122 bod a) a čl. 102 bod a. Po úpravě dle doplňku č. 2 TP 12A 2085 lze použít do prostoru s nebezpečím výbuchu metanu 2 (SNM 2) dle ČSN 34 1410 čl. 122 bod c a čl. 100 odst. 2.
    Minimální rozměry důlního díla:

světlá šířka 2000 mm
světlá výška 2200 mm
  • Maximální příčný úklon důlního díla nesmí překročit 10° a stoupání, popř. klesání
    nesmí překročit 12°.
  • Stlačený vzduch dodávaný do stroje musí být čistý a suchý. V přívodu musí být nainstalován filtr a odlučovače vody. Minimální tlak vzduchu potřebný pro optimální provoz 0,5 MPa. Výplachová voda musí být čistá, aby se zabránilo usazeninám v centrální výplachové trubce vrtného kladiva.

Doprava
 

  • Povrchový transport se děje ve smontovaném stavu. Lana jsou upevněna na předních a zadních podpěrách.
  •  Pro podzemní transport se vrtací vůz může demontovat na jednotlivé stavební skupiny. Při demontáži je nutno dbát na čistotu hydrostatických obvodů a jednotlivé vstupní otvory aodpojené hadice musí být zaslepeny. Jako zavěšovací body slouží náboje a vybrání. Pro transport skříně nástavby jsou určeny speciální zavěšovací body. Tyto zavěšovací body není dovoleno použít pro zachycení kompletního vrtacího vozu.